Training en Advies

Actualiteitendag Participatiewet

Actualiteitendag Participatiewet
Van de (gemandateerde) inkomensconsulenten en overige professionals die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, wordt deskundigheid en kwaliteit verwacht. Gelet op de vele wijzigingen in wet- en regelgeving en de constante ontwikkelingen in de jurisprudentie is het daarom van belang om steeds actueel geïnformeerd te zijn en te blijven. Speciaal voor deze doelgroep organiseren wij deze actualiteitendag. Tijdens deze dag staat de vraag centraal wat betekenen al deze wijzigingen voor de uitvoeringspraktijk?

Programma
Tijdens deze dag worden de wijzigingen in wet- en regelgeving besproken evenals de ontwikkelingen in de jurisprudentie en het effect daarvan op de uitvoering. Verder zal er aandacht zijn voor bestaande knelpunten in de uitvoering en de mogelijkheden hoe hier mee om te gaan. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van vele casussen en het boek De bijstand in praktijk.

Doel
Doel van deze actualiteitendag is om de consulenten te informeren over actuele onderwerpen, recente jurisprudentie en nieuwe ontwikkelingen, zodat zij in een dag qua kennis weer helemaal up-to-date zijn en verantwoord hun werk kunnen blijven doen. 

De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere:
  • aanvraag bijstand en buiten behandeling laten;
  • algemene bijstand, niet rechthebbende partner en kostendelersnorm;
  • middelen, wanneer is er sprake van inkomen en wanneer van vermogen;
  • bijzondere bijstand, wat kan wel en wat kan niet, wat zijn de juiste afwijzingsgronden en wat is het effect van buitenwettelijk begunstigend beleid;
  • verplichtingen, wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de valkuilen;
  • maatregel, wanneer geüniformeerd en wanneer is de verordening van toepassing;
  • boete, wat zijn de wijzigingen, hoe stel je de hoogte vast en wat te doen met een herzieningsverzoek;
  • opschorting, herziening, intrekking, terugvordering en verrekening.

Doelgroep
Deze training is gericht op inkomensconsulenten, kwaliteitsmedewerkers en secretarissen en leden van de Commissie bezwaarschriften.

Over de training en nazorg
Deze training duurt twee dagdelen en omvat geen opsomming van wet- en regelgeving. Het is een resultaatgerichte bijeenkomst waarin geleerd wordt hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met de Participatiewet. Aan de hand van veel casuïstiek en praktijkvoorbeelden, gaan theorie en praktijk hand in hand.  De training is zodanig opgezet dat de kennis van de reeds ervaren deelnemers op het gebied van de Participatiewet wordt verdiept en verbreed.

Tot slot: onze docent is ook na de opleiding beschikbaar om vragen te beantwoorden, omdat wij beseffen dat het effect van een training pas echt begint op de dagelijkse werkvloer. Deze vragen kunnen worden gemaild naar: opleidingen@topprofessionals.nl

Kosten
Neem contact met ons op voor de prijs en de locatie van deze training. Onze prijzen zijn altijd inclusief: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. In overleg wordt ook een certificaat van deelname uitgereikt. Uw gemeente kan overigens de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Meer informatie
Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Ad van der Gouw.

Incompany
We verzorgen deze training ook incompany. Het programma kan dan helemaal op maat worden ingevuld met eventueel actuele vraagstukken vanuit uw organisatie. Wanneer u deze training incompany wilt houden en aanvragen of in overleg wilt over de mogelijkheden, neem dan contact op met ons op 024-3732273 of stuur een mail naar ad@topprofessionals.nl