Training en Advies

Verdiepingstraining Bijzondere Bijstand

Verdiepingstraining Bijzondere Bijstand
Uitvoering van de bijzondere bijstand is minder simpel dan het misschien lijkt. Wat er zoal fout kan gaan blijkt o.a. uit de grote hoeveelheid aan jurisprudentie die over dit onderwerp bestaat. De bijzondere bijstand is nl. niet alleen zeer divers maar ook bijzonder complex. Complex aan wettelijke regels, voorliggende voorzieningen, gemeentelijke regelgeving, buitenwettelijk begunstigend beleid, draagkracht etc.
De vraag is dan hoe pas ik al die regels op een juiste wijze toe om tot het goede antwoord te komen. Zelfs bij een afwijzing is het van belang om wel de juiste afwijzingsgrond te gebruiken. Het niet gebruiken van de juiste afwijzingsgrond kan namelijk leiden tot een veroordeling in de proceskosten die in sommige gevallen veel hoger kan zijn dan de kosten waarvoor bijstand is aangevraagd.
Om dergelijke risico’s te voorkomen en de bijzondere bijstand op een juiste wijze uit te voeren is het van belang om op de hoogte te zijn van de structuur van de wet, de actuele ontwikkelingen en de relevante jurisprudentie.

Programma
Tijdens de masterclass wordt het wettelijke systeem van de bijzondere bijstand toegelicht en worden de actuele ontwikkelingen besproken evenals de relevante jurisprudentie en het effect daarvan op de uitvoering. Verder zal er aandacht zijn voor bestaande knelpunten in de uitvoering en de mogelijkheden hoe hier mee om te gaan.
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van vele casussen en het boek De bijstand in praktijk. Doel van deze masterclass is om de deelnemers te informeren over de systematiek van de wet, de actuele ontwikkelingen, de kennis van de bijzondere bijstand verder te verdiepen en het probleemoplossend vermogen te bevorderen zodat zij de problemen die zich in de praktijk voor kunnen doen ook zelf kunnen oplossen en de deelname aan deze bijeenkomst van blijvende waarde is.

Een greep uit de onderwerpen:
 • Wat is bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag en studietoeslag
 • Juridisch kader
 • Voorliggende voorzieningen
 • Buitenwettelijk begunstigend beleid
 • (Algemeen) noodzakelijke kosten
 • Bijzondere omstandigheden
 • Draagkracht en drempelbedrag
 • Vorm van bijstand
 • Afwijzingsgronden aanvraag

Jurisprudentie met betrekking tot:
 • kosten directe levensbehoeften
 • woonkosten
 • reiskosten
 • schulden
 • bewindvoering
 • medische kosten
 • ouderen-, zieken- en gehandicaptenzorg
 • rechtsbijstand
 • begrafenis en crematie

Doelgroep:
Deze training is gericht op Juristen, kwaliteitsmedewerkers, inkomensconsulenten en beleidsmedewerkers maar ook geschikt voor bewindvoerders en bijvoorbeeld secretarissen en leden van de commissie bezwaarschriften.

Waarom deze training?
 • U bespaart geld door de wet efficiënter en effectiever uit te voeren
 • U wordt in korte tijd bijgepraat over belangrijke onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen
 • U kunt uw eigen casus inbrengen ter bespreking
 • De informatie is gericht op de praktijk en afgestemd op de problemen waar u in de praktijk mee wordt geconfronteerd.
 • De bijeenkomst wordt verzorgd door een deskundige die de knelpunten in de praktijk als geen ander kent
 • U ontvangt specifieke cursusinformatie en het uitgebreide basisboek “De bijstand in praktijk”
 • Het geleerde is direct in de praktijk toepasbaar

Over de training
Deze training duurt twee dagdelen en omvat geen opsomming van wet- en regelgeving. Het is een resultaatgerichte bijeenkomst waarin geleerd wordt hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met de Bijzondere Bijstand. Aan de hand van veel casuïstiek en praktijkvoorbeelden, gaan theorie en praktijk hand in hand.

Tot slot: onze docent is ook na de opleiding beschikbaar om vragen te beantwoorden, omdat wij beseffen dat het effect van een training pas echt begint op de dagelijkse werkvloer. Deze vragen kunnen worden gemaild naar: opleidingen@topprofessionals.nl

Kosten
Neem contact met ons op voor de prijs en de locatie van deze training. Onze prijzen zijn altijd inclusief: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. In overleg wordt ook een certificaat van deelname uitgereikt. Uw gemeente kan overigens de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Meer informatie
Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Ad van der Gouw.

Incompany
We verzorgen deze training ook incompany. Het programma kan dan helemaal op maat worden ingevuld met eventueel actuele vraagstukken vanuit uw organisatie. Wanneer u deze training incompany wilt houden en aanvragen of in overleg wilt over de mogelijkheden, neem dan contact op met ons op 024-3732273 of stuur een mail naar ad@topprofessionals.nl