Training en Advies

Basistraining Participatiewet

Basistraining Participatiewet
Gedurende deze training wordt er een goede basis gelegd voor het werken bij een sociale dienst. De noodzakelijke overdracht van kennis op het gebied van wet- en regelgeving wordt gedurende deze training gekoppeld aan interessante voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Grondbeginselen, uitgangspunten en begrippen in de Participatiewet
  • Kring van rechthebbenden en uitsluitingsgronden
  • Het recht op bijstand en vormen van bijstan
  • De middelentoets (inkomen, vermogen en heffingskortingen)
  • Verplichtingen en aanvullende voorwaarde
  • Gevolgen van het niet nakomen van verplichtingen (opschorten, intrekken, herzien, terug- en invorderen, afstemming en boete)
  • Rechtsbescherming (bezwaar en beroep)
     
Over de training
Deze training duurt zes dagdelen, verdeeld over drie dagen en omvat geen opsomming van wet- en regelgeving. Het is een resultaatgerichte bijeenkomst waarin geleerd wordt hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met de participatiewet. Aan de hand van veel casuïstiek en praktijkvoorbeelden, gaan theorie en praktijk hand in hand.
Tot slot: onze docent is ook na de opleiding beschikbaar om vragen te beantwoorden, omdat wij beseffen dat het effect van een training pas echt begint op de dagelijkse werkvloer. Deze vragen kunnen worden gemaild naar: opleidingen@topprofessionals.nl

Resultaat
Deze training legt een prima basis om direct aan de slag te gaan met de Participatiewet. Je bent in staat om het recht op een uitkering bepalen, de hoogte van het recht vaststellen en je weet hoe om te gaan met de aan de bijstand verbonden verplichtingen en eventuele sancties. Daarnaast heb je kennis van armoedebeleid, re-integratie en rechtsbescherming.

Deelnemers
De basiscursus is bedoeld voor (aankomend) uitvoerend medewerkers binnen een sociale dienst.

Kosten
Neem contact met ons op voor de prijs van deze training. Onze prijzen zijn altijd inclusief: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. In overleg wordt ook een certificaat van deelname uitgereikt. Uw gemeente kan overigens de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Incompany
We verzorgen deze training ook incompany. Het programma kan dan helemaal op maat worden ingevuld met eventueel actuele vraagstukken vanuit uw organisatie. Wanneer u deze training incompany wilt houden en aanvragen of in overleg wilt over de mogelijkheden, neem dan contact op met ons op 024-3732273 of stuur een mail naar ad@topprofessionals.nl