Training en Advies

Training Voorliggende Voorzieningen

Training voorliggende voorzieningen, een investering die zichzelf terugverdient!
Voorliggende voorzieningen zijn een bekend begrip binnen de Participatiewet.
Hoe werkt het stelsel van sociale zekerheid en wat is het verschil en tegelijkertijd de samenhang tussen al die verschillende wetten en regelingen? En bovenal, hoe ga je ermee te werk in je dagelijkse praktijk?
 
Wat zijn nu de meest voorkomende voorliggende voorzieningen die je in de praktijk tegenkomt? Hoe herken je een voorliggende voorziening, hoe maak je een juiste analyse en wat voor actie onderneem je daarna, eventueel samen met de klant?

De Participatiewet vormt het sluitstuk van het sociale zekerheidsstelsel. Alle andere wetten en regelingen uit dit stelsel vormen voorliggende voorzieningen ten opzichte van de Participatiewet. Pas wanneer iemand nergens anders een beroep op kan doen voor inkomen of wanneer dit inkomen onvoldoende is om maandelijks van rond te komen, bestaat er mogelijk een beroep op (aanvullende) bijstand. Dit geldt ook wanneer een vergoeding voor specifieke noodzakelijke uitgaven niet mogelijk is of onvoldoende is om de uitgaven te bekostigen. Onder voorwaarden, bestaat er dan voor die specifieke uitgaven recht op (aanvullende) bijstand.
Voor een goed begrip van de Participatiewet is het daarom nodig om een globaal beeld te hebben van de meest voorkomende voorliggende voorzieningen. 
Na deze training ben je snel en adequaat op de hoogte van de diverse mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorliggende voorzieningen. Door het hebben van deze actuele kennis op het gebied van de voorliggende voorzieningen kan jouw gemeente behoorlijk wat geld besparen.
Dat maakt dat deze dag zichzelf al snel kan terugverdienen!

Leerdoelen
De deelnemer is na afloop van de training op de hoogte van de actualiteiten rondom de meest voorkomende voorliggende voorzieningen;
 • De deelnemer heeft geleerd in welke praktijksituaties deze voorzieningen een rol spelen en kan herkennen wanneer deze voor de klant ingezet kunnen worden;
 • De deelnemer weet welke verwijzing of verplichting ze daartoe bij de klant kunnen leggen;
 • De deelnemer doorziet daarbij het gemeentelijk (financieel) belang;
 • De deelnemer heeft zicht op actuele ontwikkelingen.
   
Programma
De volgende onderwerpen staan op het programma:
 • Inleiding Sociale Zekerheid en actuele stand van zaken
 • Arbeidsrecht, flexwet, ontslag en recht op loondoorbetaling
 • Werkloosheidswet incl. faillissementsuitkering
 • Ziektewet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
 • Toeslagenwet
 • Algemene Ouderdomswet
 • Algemene Nabestaandenwet
 • Algemene kinderbijslagwet en het kindgebonden budget
 • Studiekosten, WSF en WTOS
 • Ziektekosten en Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning en WLZ
 • IOAW
 • IOAZ
 • Bbz 2004
   
Over de training
Deze training duurt twee dagdelen en omvat geen opsomming van wet- en regelgeving. Het is een resultaatgerichte bijeenkomst waarin geleerd wordt hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met voorliggende voorzieningen. Aan de hand van veel casuïstiek en praktijkvoorbeelden, gaan theorie en praktijk hand in hand.
Tot slot: onze docent is ook na de opleiding beschikbaar om vragen te beantwoorden, omdat wij beseffen dat het effect van een training pas echt begint op de dagelijkse werkvloer. Deze vragen kunnen worden gemaild naar: opleidingen@topprofessionals.nl

Kosten
Neem contact met ons op voor de prijs van deze training. Onze prijzen zijn altijd inclusief: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. In overleg wordt ook een certificaat van deelname uitgereikt. Uw gemeente kan overigens de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Incompany
We verzorgen deze training ook incompany. Het programma kan dan helemaal op maat worden ingevuld met eventueel actuele vraagstukken vanuit uw organisatie. Wanneer u deze training incompany wilt houden en aanvragen of in overleg wilt over de mogelijkheden, neem dan contact op met ons op 024-3732273 of stuur een mail naar ad@topprofessionals.nl